Johanneskirken

Se fotogalleriet

Den monumentale gule teglstenskirke ligger højt midt i sognet. Med sit 24 m. høje tårn og sine skærmagtige konkave mure udstråler bygningen samhørighed med både den store og den nære virkelighed. Det er tydeligvis en bygning til sakrale formål Læs mere

I kirkens indgangsrum mødes man af Stig Brøggers minimalistiske maleri bestående af et stort grønt rektangel afsluttet med ensartede hvide felter øverst og nederst. Nogen ’ikonografi’ rummer billedet ikke, men det opleves som en fin overgang fra den omgivende natur til det kirkerum, man er på vej ind i.
Kirkens alterparti afgrænses af to konvekse murpartier, der let giver association til en skibskøl. T.v. er Hein Heinsens blankpolerede bronzeskulptur anbragt på en jernkile, der på én gang ydmygt og insisterende bærer skulpturen frem. Skulpturen forestiller ikke noget i den forstand, ja, den kan måske dårligt nok siges at symbolisere noget på forhånd givet; men stoffet, den er gjort af ”søger at rejse sig, det søger at blive en krop. Kroppen er i bronze, men spaltes igen og igen. Stoffet forsøger på ny. Jo hårdere der forsøges, jo større og smukkere bliver ruinen”. Således sagde Hein Heinsen ved indvielsen af værket i 1993, og han tilføjede: ”Værkerne er ikke kristen kunst. Det er de værker, vi er nødt til at lave for vor egen skyld, som nu er kommet ind i kirken i Vorup. Men Kirken er ikke en udstilling, et galleri eller et museum. Her handles, fortælles og fortolkes i lyset fra én bestemt beretning. Beretningen om opstandelsen f.eks. Matt. 28,2”. Det er således en vigtig præmis for kunst af denne art, at den sammenhæng, den indgår i, har afgørende indflydelse på, hvad den måtte komme til at udsige og betyde. Sammenhæng er det centrale. Også sammenhæng med Stig Brøggers to store over 5 m. høje røde malerier på den højre væg. Det ene lidt højere og lidt bredere end det andet. I lighed med det grønne billede i indgangsrummet er de begge afgrænset øverst og nederst af hvide felter, der bærer det røde frem. Som billederne er lidt forskellige i størrelse, er de også lidt forskellige i deres røde nuancer. ”Værkerne afbilder intet. Der er ingen der ved hvad de betyder”, sagde Heinsen, ”men de åbner mod verden i 1993”.

Tekst: Hans Jørgen Frederiksen

Arkitekt: Holger Jensen
Kunstnere: Hein Heinsen, Stig Brøgger

Adresse:
Vorup Boulevard 29
8940